2023 YILI BORDRO PARAMETRELERİ

Yayınlanma tarihi: 02/01/2023

2023 yılında bordro hesaplamalarında yer alacak SGK taban ve tavan bilgileri, asgari ücret bilgisi, vergi dilimleri, engellilik indirimi, vergi istinaları ve yol yardımına yönelik parameteler yer almaktadır.

2023 SGK Tavan ve Taban Ücretleri

SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) Aylık

10.008 TL

SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) Aylık

75.060 TL2023 Asgari Ücret

Asgari Ücret (Aylık Brüt)

10.008 TL

Asgari Ücret (Günlük Brüt)

333,60 TL

Asgari Ücret (Aylık Net)

8.506,80 TL

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

11.759,40 TL


2023 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin tarife yeniden güncellenmiştir.


Gelir Dilimi

Vergi Oranı

70.000 TL'ye kadar

% 15

150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası

% 20

550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası

% 27

1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL, fazlası

% 35

1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL, fazlası

% 40Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları 2023 itibari ile güncellenmiştir.

2023 Engellilik İndirimleri
1. Derece Engellilik İndirimi / GVK 4.400 TL
2. Derece Engellilik İndirimi / GVK 2.600 TL
3. Derece Engellilik İndirimi / GVK 1.100 TL


Yemek parası istisnası, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2023 yılı için 110 TL olarak belirlenmiştir.


Yol yardımı tutarı, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2023 yılı için 56 TL olarak belirlenmiştir.

Ücretlilerin ücretlerinden kesilen damga vergisi oran binde 7,59 olarak devam etmektedir.

2023 yılı Kıdem Tazminat Tavanı 19.982,83 TL olarak belirlenmiştir.

2023 yılı sigorta primine esas kazanç tutarından istisna olan aylık çocuk yardımı  200,16 TL, aylık aile yardımı 1000,80 TL ve günlük yemek yardımı ise  78,90 TL olarak açıklanmamıştır.

Kaynaklar:

https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2022-143.aspx
http://www.muhasebetr.com/bordro-parametreleri/#2023 #bordro #bordroyonetimi #yasalparametreler #bordroparametreleri #vergidilimleri #yolyardımı #SGK #asgariücret

"Plena İnsan ile insan kaynakları süreçlerinizi dijitalleştirmeye hemen başlayın"

15 Gün Ücretsiz Deneyin

"Plena İnsan ile insan kaynakları süreçlerinizi dijitalleştirmeye hemen başlayın"

Teklif Al