İK ANALİTİĞİ VE İK PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ

Yayınlanma tarihi: 10/10/2022

İK yönetim süreçlerinin gerekli durumlarda değişmesi ve geliştirilmesini amaçlayan bu analiz tekniği şirketlerin daha stratejik bir konuma yükselmesine de fayda sağlar.

 İK analitiği:
 • Çalışanların performansını analiz ederken,
 • İşe alımla ilgili süreçleri takip ederken,
 • Şirket bünyesindeki çalışanların farklı alanlarda yetkin olmasını sağlarken,
 • Gelecekteki çalışan kayıp analitiğini yaparken,
 • Şirket çalışanlarının yeteneklerin doğru bir şekilde belirlerken kullanılırsa ileriye dönük avantaj sağlar.

Başarıya ulaşmak için şirket yönetiminin yapması gereken bir uygulama olan İK analitiği için tecrübeli bir ekip organize etmek ve teknoloji uzmanlarından yardım almak gerekir.

Şirketini daha ilerilere taşımak istiyorsan bu şartlardan en önemlisi olan İnsan Kaynakları performans ölçümleme hakkındaki detaylara hakim olmalısın.

Performans Analizinin Amaçları

 • Performans analizinin amaçladığı en önemli şey çalışanların performansını ölçmektir.
 • Ardından doğru bir şekilde analiz edilen performanslara göre ücret standartları belirlenir.
 • Performansı yüksek olan çalışanları ödüllendirerek gerekirse terfi edilmesi sağlanmalıdır.
 • Ayrıca performansı düşük olan çalışanlar da belirlenerek gerekli eğitimlere yönlendirme yapılabilir veya verimsizliğin sebebi araştırılabilir.
 • Yönetici - çalışan arasında mutlaka geri bildirim olmalıdır. Aktif bir şekilde etkileşim halinde olan yönetici ve çalışan daha dinamik bir çalışma kadrosu oluşmasına ortam hazırlar.
 • Performans analizi sayesinde çalışanların yetenekleri belirlenerek bu yetenek ve becerilere uygun olacak pozisyonlarda istihdamlar sağlanmalıdır.
 • Performans analizi yapılan şirketlerde çalışanların performansını artıran hamleleri uygulamak da daha kolay bir hale gelebilir.


Çalışanların Performansı Nasıl Ölçülür ve Değerlendirilir?

Çalışanların performansı ölçerken adil bir ölçüm yapabilmek için iyi bir yöntem ve altyapı kullanmak gerekir. Şirketin profiline uygun olacak şekilde belirlenen bu yöntem sayesinde yapılacak değerlendirmeler daha sistematik olacaktır.

İşletmenin başarısı çalışanların yetenek ve performansına bağlı olarak şekillenir. Aynı zamanda çalışanın performansının seviyesi kuruma olan bağlılığının da bir göstergesidir.

Çalışan performansı ölçmek ve değerlendirmek için kıyas yöntemi, bireysel performans değerlendirme yöntemi gibi farklı yöntemler uygulanır. Bunların yanı sıra son yıllarda en çok tercih edilen “360 derece performans değerlendirme” yöntemidir. Bu değerlendirmede çalışanı tek bir yönüyle değil bütün yönleriyle değerlendirip sonuç odaklı bir plan ortaya koymayı amaçlar. Bu yöntemler sonucunda geniş kapsamlı bir değerlendirme yapılır ve ortaya çıkan sonuçlara göre yeni planlar belirlenebilir.

#ik #hr #insankaynakları #humanresource #hranalytics #ikanalitiği #analitik #ai #artificialintelligence #yapayzeka #veri #verianalitiği

"Plena İnsan ile insan kaynakları süreçlerinizi dijitalleştirmeye hemen başlayın"

15 Gün Ücretsiz Deneyin

"Plena İnsan ile insan kaynakları süreçlerinizi dijitalleştirmeye hemen başlayın"

Teklif Al