İNSAN KAYNAKLARINDAN İNSAN VE KÜLTÜR'E GEÇİŞ

Yayınlanma tarihi: 11/11/2022

Bu kesinlikle sadece bir departman adı değişikli değil; aynı zamanda İnsan Kaynakları’nın misyonunda da oluşan yenilikleri ifade ediyor. Bu zamana kadar İnsan Kaynakları denildiğinde ilk akla gelen işe alım ve bordro takibi gibi süreçlerin uygulanışı olurdu. Fakat artık şirket içerisinde İnsan Kaynakları’ndan çok daha fazlası bekleniyor ve bu da yeni adıyla İnsan ve Kültür olarak karşımıza çıkıyor.

İnsan Kaynakları Departmanının Değişimi

Buradaki değişimde ‘Kaynak’ kelimesinin ‘Kültür’ kelimesine dönüşmüş olması, yani en kısa tabiriyle bir şirket kültürünü oluşturmaktan ileri geliyor. Bu değişim de İnsan ve Kültür departmanından beklenen şirket kültürünü şekillendirmek ve bunu yaşatarak, korumayı da başarabilmek. Şirket kültürünü geliştirebilmek için öncelikle şirketin vizyonunu doğru bir şekilde tanımlamak gerekir. Şirket kültürünü oluşturabilmenin en önemli adımı şirketin neye hizmet ettiğini ve hangi değerlere sahip olduğunu tanımlamak olur. Oluşturulan bu vizyon ile şirket çalışanları arasında gelişen bağlılık, şirket kültürünün dinamikleridir. Şirket kültürünü korumak ve yaşatmak çalışan aidiyeti ile de pekişir. Şirket kültürünü oluşturmak için bir sonraki adım ise şirket vizyonunun neden önemli olduğunu doğru şekilde ifade edilmesidir. Şirketin değerleri ile çalışanların sergilediği davranışlar şirket kültürünüzü destekler nitelikte değilse eğer şirket vizyonu tüm gerçekliğini yitirir. Ortak bir hedefe doğru birlikte hareket edebilme ve bir anlam oluşturabilme düşünceleri ile şirket kültürü sağlam temeller üzerinde olacaktır. Bunu başarabilmek için yenilenen haliyle İnsan ve Kültür departmanına büyük iş düşüyor.


İnsan Kaynaklarının Şirket Vizyonuna Etkileri

Şirket vizyonunu güçlü nitelikler ile desteklemek ve çalışanların aidiyet duygusunun, şirket vizyonuna değer katmasını başarmak gerekiyor. Bu süreci iyi bir şekilde yöneterek şirket kültürünü oluşturmak için İnsan ve Kültür departmanının yeni görevleri daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Değişimin dinamik bir yapı için her zaman gerekli olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dolayısıyla İnsan ve Kültür departmanının da ilerleyen yıllarda şirketler içerisinde yeni rolleriyle varlığını sürdüreceği düşünülüyor.


#ik #hr #insankaynakları #humanresource #insanvekültür #peopleandculture ##peoplemanagement #people

"Plena İnsan ile insan kaynakları süreçlerinizi dijitalleştirmeye hemen başlayın"

15 Gün Ücretsiz Deneyin

"Plena İnsan ile insan kaynakları süreçlerinizi dijitalleştirmeye hemen başlayın"

Teklif Al