Ödemeler ve Kesintiler

Bireysel Emeklilik kayıtlarınızı sistem üzerinden yönetebilirsiniz. Çalışanlarınıza ücret dışında verilen diğer ödemeleri ve yapılması istenen kesintileri kayıt altına alabilirsiniz. İcra kayıtlarına ait bilgileri sistem üzerinde tutabilir ve yönetebilirsiniz. Bordro hesaplamasında gerekli olan hazırlık listesini aylık olarak sistem üzerinden alabilirsiniz.

Şimdi Başlayın
  • Çalışanlarınızın otomatik katılım bireysel emeklilik kayıtlarını takip edebilir,
  • Kurumunuzda uygulanan işveren grup emeklilik veya grup emeklilik sürecini çalışan bazında yönetebilir,
  • Çalışanlarınıza ücret dışında verilen ödeme bilgilerini kayıt altına alabilir,
  • Kesintilere yönelik kayıtlarınızı bordroya dahil ederek ya da etmeyerek kayıt altına alabilir,
  • İcra kayıtlarını kayıt altına alabilir, yapılan ödemelere göre icra takibini yapabilir,
  • Bordro hesaplanması için puantaj ve tüm bordro girdilerini içeren aylık hazırlık listesini sistem üzerinden alabilir,
  • Sistem tarafından otomatik oluşturulan puantaj bilgilerini toplu ya da tekli olarak güncelleyebilirsiniz.