Yayınlanma Tarihi: 08.06.2023

2023 Haziran - v.1.0.8

Yeni Özellik

Yetkinlik ve Hedef Bazlı 360° Performans Yönetimi

Performans değerlendirme sürecinde , yetkinlik şablonlarınızı ve yetkinlikleriniz tanımlayabilir, yetkinlik değerlendirme cevaplama türlerinin esnek yapıda oluşturulması sağlanmıştır. Performans dönemi ve alt dönem tanımlamaları yapılmaktadır. Değerlendirme sürecinde farklı birim, unvan ve hedef kitle bazında değerlendirmeler oluşturulabilir, süreç içinde hedef ve yetkinlik bazlı formalar oluşturulabilmektedir. Değerlendirmeler 90° - 180° - 270° - 360° derece kurgulanabilir, üst, ast ve eş değer değerlendiricleri süreci dahil edilmektedir. Değerlendirme sonuçlarının çalışan, yönetici ve İK Admin olarak dönem bazında dashboard üzerinden takip edilmesi sağlanmıştır.