Yayınlanma Tarihi: 15.06.2023

2023 Haziran - v.1.0.9

Yeni Özellik

Yöneticilerin Çalışanları Adına İzin ve Fazla Mesai Talebinde Bulunması

Takımım menüsü altında yer alan İzin Yönetimi ve Fazla Mesai Yönetimi ekranlarında çalışan adına talep oluşturma fonksiyonalitesi eklenmiştir.


İzin Güncelleme ve Silme İşlemlerinin İK Admin ve Çalışan Rollerine Eklenmesi

İzin güncelleme ve silme işlemlerinin fonksiyonun İK Admin'in rolüne eklenmesi ve çalışana onay akışı başlamadı ise izin güncelleme ve silme işlemine izin verilmesi sağlanmıştır.